Commodore Consulting

Våre referanser

Vi er stolte av våre referanser, og svært mange av våre kunder forlenger kontraktene sine eller kommer tilbake med nye oppdrag.

Vi mener vi har en solid og variert portefølje, fra store ASAer til mindre firmaer. Kontakt oss gjerne for referansepersoner hos våre tidligere oppdragsgivere!

Referanser

Norsk Hydro ASA

Commodore Consulting har levert programmering, arkitektur og teknisk prosjektledelse på Sim Offshore, en kombinert simulerings- og multimedie-applikasjon i regi Norsk Hydro ASA.

Hydros ønsker med Sim Offshore er å skape en applikasjon som kan vise hverdagen ombord på en oljeplattform. Både riggen og oppgavene ombord skal være realistiske, samtidig som det skal være underholdende å utforske applikasjonen. Målgruppen er ungdom 14-16 år.

Sim Offshore er en 3-dimensjonal multimedieløsning der brukeren opplever en dag på en oljeplattform i Nordsjøen. Brukeren følger hovedpersonen fra denne reiser med helikopter ut til riggen. Ombord på den modellerte, 3-dimensjonale oljeplattformen har brukeren full frihet til å utforske omgivelsene. Karakteren går rundt på plattformen og utfører oppgaver som boring etter olje og kommandering av seismiske skip. Man kan innlede dialoger med øvrig personell ombord. Korte dokumentarfilmer vises underveis for å bygge opp under oppgavene man selv løser.

 • Bilde1
 • Bilde2
 • Bilde3
 • Bilde4
 • Bilde5
 • Bilde6
 • Bilde7

Norman ASA

Commodore Consulting har hatt en avtale med Norman ASA, der våre konsulenter bidro med programvareutvikling (systemdesign og programmering) på deres Norman Security Suite.

Oppgaver
 • Design av løsninger.
 • Programmering i C++, C og PHP. (HTML/XML i forbindelse med GUI.)
 • Integrasjon mot database og scriptmodul.
 • Kommunikasjon via shared memory resources og messaging systems.
 • Sluttprodukter i form av multi-threaded services, dlls, lsps og exe-filer.
 • Hjelpefunksjonalitet: Kryptering av data. Pakking (ziping) av data. Loggmodul. Filbehandling.

Av større, spesikke prosjekter, ønsker vi å trekke frem:

Norman Parental Control

Commodore Consulting har vært sentrale i utviklingen av Norman Parental Control. Løsningen er skrevet i C og C++. Den har en fler-lags arkitektur, der en service tar seg av businesslogikken, og LSPer ("layered service providers") automatisk integreres med web browsere etterhvert som de åpnes, for å route trafikk til og fra servicen.

Norman Security Suite, inklusive Norman Parental Control, scoret svært godt (nest best av ni deltakere) i en stor test i svenske "PC för Alla" i april 2008. (Se del 1 og del 2 av testen her.)

"... ett ruskigt effektivt webbläsarfilter för oroliga föräldrar."

"... föräldrakontrollen, där osunda webbsidor spärras för barn (allt utom det du själv godkänner) respektive tonåringar (sidor på teman som porr, vapen och våld), fungerar effektivt."

Tieto (sluttkunde: Telenor Mobile)

Commodore Consulting bidro med en seniorkonsulent i et større team. Prosjektet skulle bytte ut eksisterende klient-tjener kommunikasjonsprotokoll i Telenor Mobils kundesystem.

Den eksisterende løsningen var en protokoll i Corba. Oppdraget gikk ut på å flytte over funksjonaliteten fra Corba til gSOAP. Dette ble løst ved å programmere en ny protokoll i C++, utformet som en klient dll. (Klienten var utviklet i Powerbuilder.) Dll'en utførte så kommunikasjon mot en webservice med gSOAP på serversiden.

Ved siden av implementeringen, ble det gjennomført omfattende testing, inklusive testdokumentasjon, der det etterhvert ble utviklet et eget testsystem for lett å feilteste alle "requests" som ble utført av dll'en.

Scrum, med daglige møter, ble brukt som prosjektstyringsverktøy.

Westerdal Oslo School of Arts, Communication and Technology

Tomas Sandnes fra Commodore Consulting er leid ut for å undervise flere av fagene ved Westerdal Oslo ACTs bachelorutdanning.


Han har også fagansvaret for Westerdal Oslo ACTs fordypning innen Intelligente systemer.

Konkret underviser Tomas Sandnes i:

 • Intelligente systemer: (C#/.NET/Xamarin/iBecaon) Teori vedrørende Internet of Things. Som praktiske oppgaver jobber studentene med iBeacon løsninger i kryssplattformverktøy.
 • Programvarearkitektur: (C#/.NET) Standard arkitekturfag. Studentene lærer blant annet modellering i UML, design patterns, refactoring, versjonskontroll og test-driven development. Eksempler og øvinger utføres i C#.
 • Tools programmering: (C#/.NET og MS SQL) Utvikling i Visual Studio for Windows operativsystem. Det undervises også om vanlige design patterns for denne type utvikling, som MVVM.
 • Databaser: (MySQL) Standard databasefag, der studentene lærer SQL, databasemodellering og normalisering/normalformer. Eksempler og øvinger gjennomføres i MySQL.
 • Webprogrammering i PHP: Emnet lærer studentene hvordan de bygger effektive og sikre webapplikasjoner i PHP (med en SQL database i bunn). Som praktisk oppgave programmerer studentene hver sin blogg.
 • Programmering i C++: For produksjoner med fokus på ytelse i sluttproduktet er C++ et glimrende programmeringsspråk. Kort sagt gir C++ en suveren ytelse i det ferdige produktet, men øker kompleksiteten noe under selve utviklingen. Som praktiske gruppeoppgaver programmerer studentene dataspill.
 • Programmering av spillmotorer: (C++) Alle spill har en "motor". Om man vil trekke en parallell, kan spillmotoren sammenliknes med hjertet i menneskekroppen. Emnet lar studentene bygge en spillmotor i praksis.
 • Game AI: Så godt som alle dataspill i dag har kunstig intelligens i en eller annen form. Emnet tar for seg teknikkene som benyttes for kunstig intelligens i moderne spill.
 • Spilldesign: Emnet tar for seg byggestenene for spill, og analyserer elementer som skiller gode spill og bestselgere fra mindre gode spill.

Westerdals Oslo ACT er en akkreditert høyskole med bachelor- og masterutdanninger innen bl.a. IT.

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Commodore Consulting har utviklet webløsningen til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. De ville ha en løsning som de lett kunne oppdatere selv. De ønsket også støtte for forskjellige typer innhold: Ansatte, studenter og alle.

Løsningen er laget i WordPress med skreddersydd theme. Den er laget med responsivt design slik at den automatisk tilpasser seg enheter med forskjellig skjermstørrelse (mobil, nettbrett og desktop). Bruk av utvalgte plug-ins og andre spesialtilpasninger har forenklet publisering og forbedret sluttbrukeropplevelsen.

Megapop Games

Commodore Consulting har utviklet webløsningen til det norske dataspillfirmaet Megapop Games. De ville ha en løsning som de lett kunne oppdatere selv. De ønsket også støtte for forskjellige typer innhold: Nyheter, bilde, video og lydgallerier, Twitter-feed, m.m.

Løsningen er laget i WordPress med et skreddersydd child theme. Den er laget med responsivt design slik at den automatisk tilpasser seg enheter med forskjellig skjermstørrelse (mobil, nettbrett og desktop). Bruk av utvalgte plug-ins og andre spesialtilpasninger har forenklet publisering og forbedret sluttbrukeropplevelsen.

Megapops grafikere har selv bidratt med firmaprofil og visuelt innhold.

ice.net

Commodore Consulting deltok i videreutviklingen av Ice.net sin webløsning for brukere.

Hovedoppgaven var å lage en ny portal for "Min side", og Commodore stod for både design og implementasjon av denne. Portalen skulle presentere relevant data for brukeren, som: abonnementsoversikt, forbruk (internett datatrafikk), kjøp av kvoter og fakturaoversikt (med integrasjon mot tredjeparts løsning).

Over tid ble portalen utvidet med egenutviklet nettbutikk der brukerne kunne kjøpe kvoter, abonnement og annet utstyr. Samt betaling mot BBS med bankkort.

Portalen ble bygget opp som en flerlagsmodell, der presetasjonslaget primært var CSS, businesslaget var WCF og WebServices med databasekontakt utgjorde serversiden. I tillegg til dette utviklet vi også en SMS modul, dvs håndtering av innkommende og utgående SMS i forbindelse med kjøp av kvote. All koding ble gjort i C#.Net. Databasen var av typen MySQL. Det ble holdt et godt og tett samarbeid med IT avdelingen hos Ice gjennom hele prosjektet.

Fovea AS

Commodore Consulting har stått for design (etter kundens ønsker, innspill og behov) og gjennomføring (programmering, administrasjon og testing) av en skreddersydd CRM løsning for Fovea AS.

Fovea ønsket en CRM løsning tilpasset deres behov og bruksområde. Løsningen ble et skreddersydd design der applikasjonen var 100% kompatibel med deres eksisterende programmer og database.

CRM løsningen omfatter en klient som benytter data lagret lokalt hos hver bruker, samt en synkroniseringsmodul for å overføre utvalgte data til og fra Foveas sentrale server.

Web-basert kundeserviceløsning

Vi konverterte og oppgraderte deres nåværende kundeserviceløsning fra å være en Windows-applikasjon til en web-basert løsning utviklet i PHP og Javascript. Kundeserviceløsningen har dynamisk visning, endring og lagring av data til og fra deres SQL-server.

Bluegarden AS

Commodore Consulting har deltatt i Bluegardens utviklingsteam. Prosjektet gikk ut på å redesigne arkitektur, database og programkode for en eksisterende modul i deres personalportal for lønn og HR.

Den redesignede modulen, en hendelsesagent som tar seg av kommunikasjon mot brukerne, ble bygget opp med 3-lags arkitektur (weblag, businesslag, databaselag) i C# .NET kode. Prosjektstyringen fulgte scrum rammeverket.

Et nøkkelord for utviklingen av den nye modulen var "performance": Å sikre at løsningen ble responsiv og lite belastende for databasen.

Nettec AS

Commodore Consulting implementerte webgrensesnitt for Nettecs eksisterende databaseløsning, med hensikt om å forenkle brukeropplevelsen.

Web applikasjonen ble laget i ASP.NET, og inneholder både konfigurasjons- og visningsmoduler.

I etterkant av det opprinnelige prosjektet fulgte flere oppfølgingsprosjekt der vi videreutviklet og tunet løsningen ut fra kundens visjoner.

Kunstforum

Oppdraget begynte som en kort konsulenttjeneste i form av hjelp med å redesigne nettmagasinets layout, som deretter vokste til å inkludere flytting over på en ny publiseringsløsning.

I tett samarbeid med redaksjonen i Kunstforum ble et nytt og mer oversiktlig og brukervennlig design utviklet for deres nettmagasin, og som et resultat av dette arbeidet ble også eksisterende og fremtidig innhold flyttet over på en WordPress-basert løsning for å forenkle publiseringsprosessen.

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Commodore Consulting har tilpasset NITHs webløsning for mobile enheter. NITH ønsket en versjon av sin eksisterende publiseringsløsning med responsivt design.

Vi videreutviklet NITHs publiseringsløsning slik at den automatisk oppdager mobile enheter og viser layout tilpasset disse, uten at de som publiserer trenger å skreddersy innhold for forskjellige skjermstørrelser.

Commodore Consulting jobbet tett med NITHs markedsavdeling for å sikre at man fikk den funksjonaliteten og designet som NITH ønsket.

AG Starheim

Commodore Consulting har utviklet websidene til AG Starheim, en av Norges fremste make-up og hårstylister. Starheim ønsket en kombinert blogg og online portefølje hvor hun kunne vise frem arbeidet sitt.

Webløsningen skulle ha integrert blogg, et bildegalleri, muligheten til å dele linker til relevante websider og annen informasjon. I tillegg var det ønskelig med støtte for å laste opp bilder fra iPhone.

For en såpass omfattende webløsning ble det også behov for et administratorpanel for enkelt å kunne vedlikeholde innholdet. Mot klientsiden ble sidene implementert med HTML, CSS og Javascript. Serverscripting ble gjort i PHP mot en MySQL database. iPhone støtte for opplasting av bilder ble gjort gjennom å integrere en tredjeparts applikasjon.

Prosjektet ble gjennomført med prosjektstyring etter scrum metoden.

Podium AS

Commodore Consulting har gitt Podium sine websider en ansiktsløftning. Oppgaven krevde at vi satte oss inn i kundens eksisterende system, med dets muligheter og begrensninger, og jobbet videre innenfor dette.

Ut fra Podiums egne ønsker og materiell utarbeidet vi en oppgradering kunden var godt fornøyd med. Vi er spesielt stolte av hvor effektivt og smertefritt vi fikk den nye løsningen på plass, da Podium trengte den nye funksjonaliteten "i går".

Kontakt oss