Commodore Consulting

Våre tjenester

Commodore Consulting leverer IT oppdrag med fokus på programvarearkitektur, nyutvikling, tilpasning/videreutvikling og prosjektstyring.

Du kan leie oss inn på dine løpende prosjekter når du trenger ekstra bemanning, eller vi kan stå for hele ditt utviklings-prosjekt. Vi kan levere timebaserte oppdrag eller fastprisoppdrag.

Tjenester

Noen fagområder

Vi har lang erfaring innen et bredt spekter av fagområder, som:
Webløsninger, markedsførings- og CRM-systemer, datasikkerhet, finans/børs applikasjoner, apps, dataunderholdning og spill.

Nøkkelord kompetanse

Metoder: Scrum (agile metoder), UML modellering, objektorientert utvikling og design.
Språk: .NET, C#, C++, C, PHP, Java, JavaScript, Lua, XML, CSS, HTML/HTML5/XHTML.
Databaser: Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Microsoft Access.
Utviklingssoftware: Visual Studio, Eclipse, Unity, Jira, GitHub, Azure, IIS, Apache.

Kontakt oss